13 listopada 2015

Ergonomia mebli biurowych bez tajemnic

Nie od dziś wiadomo, że nawet pracownik znakomicie wykształcony i pełen zapału, nie będzie pracował tak, jak tego od niego oczekujemy, jeśli nie będziemy w stanie jako pracodawcy zapewnić mu odpowiednich warunków.

Nie wynika to przy tym ze złośliwości lub braku zrozumienia dla kondycji finansowej firmy, ale z bardzo bliskiej relacji, z jaką mamy do czynienia analizując warunki pracy i jej jakość. Osoby, które zastanawiają się nad tym, jaki jest wpływ warunków pracy na zatrudnioną osobę, muszą mieć więc świadomość tego, że jest on ogromny. W tym miejscu warto podkreślić, że określenie „odpowiednie warunki” kryje konkretną treść. Zakłada warunki, które są zgodne zarówno z prawem, jak i z podstawowymi zasadami etyki. Pracodawca powinien wiec zapewniać warunki jak najbardziej komfortowe już choćby dlatego, że sam może na tym zyskać. Wysoka jakość pracy zatrudnionych osób ma przecież wpływ na kondycję całej firmy. Ergonomia pracy to pojęcie dość szerokie, a do tego definiowane na przynajmniej kilka sposobów.

Ta definicja, którą możemy uznać za najbardziej klasyczną mówi o tym, że ergonomia zakłada dostosowanie pracy do możliwości psychofizycznych osoby zatrudnionej. Należy zatem dążyć do tego, aby praca była wykonywana przy jak najmniejszym koszcie biologicznym. Gdy pada pytanie o związki ergonomii z meblami biurowymi, wielu właścicieli firm ma nadzieję, że nie będą one w szczególny sposób podkreślane. Okazuje się jednak, że nadzieje tego rodzaju są płonne. Pracownik biurowy większość dnia spędza za biurkiem, a do sprawia, że właściwe wyposażenie biura ma ogromne znaczenie. Tu kluczowe znaczenie wydaje się mieć zarówno biurko, jak i fotel. Nie jest przecież zagadką to, że siedzenie w niewłaściwej pozycji często prowadzi do wyjątkowo poważnych chorób kręgosłupa. Nie można zresztą siedzieć właściwie, jeśli meble nie są dostosowane do potrzeb pracownika. Nie można zatem zapominać o właściwej wysokości biurka, ważną rolę odgrywa przy tym zarówno funkcjonalność, jak i wygląd mebli biurowych, a nawet styl w jakim są one utrzymane. Przemyślany wybór musi też dotyczyć ich koloru.